Infantylność – jakie są jej rodzaje?

Infantylność to termin, który odnosi się do cech i zachowań charakterystycznych dla dzieciństwa. Jest to stan, w którym dorośli wykazują pewne cechy, które normalnie są związane z dzieciństwem. Infancylni ludzie często zachowują się nieodpowiednio do swojego wieku, wykazując brak dojrzałości emocjonalnej i społecznej. W artykule tym przyjrzymy się różnym rodzajom infantylności i ich wpływowi na życie jednostki.

  1. Infantylność emocjonalna:

Infantylność emocjonalna to stan, w którym dorośli mają trudności w radzeniu sobie z emocjami w sposób odpowiedni do swojego wieku. Mogą wykazywać silne reakcje emocjonalne na niewielkie wydarzenia, przejawiać niekontrolowany płacz lub złość. Często posiadają również ograniczoną zdolność do radzenia sobie z trudnościami życiowymi, co prowadzi do zależności od innych osób w podejmowaniu decyzji.

  1. Infantylność społeczna:

Infantylność społeczna dotyczy zachowań i umiejętności społecznych, które są typowe dla dzieci. Osoby z infantylnym zachowaniem społecznym mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Mogą wykazywać ograniczone umiejętności komunikacyjne, brak empatii i zrozumienia dla innych osób. Często będą polegać na innych ludziach, oczekując opieki i wsparcia, jakiego normalnie oczekuje się od opiekunów.

  1. Infantylność w zachowaniach i zainteresowaniach:

Ten rodzaj infantylności dotyczy zachowań, które są typowe dla dzieci. Osoby dorosłe mogą przejawiać infantylne zachowania i zainteresowania, takie jak zabawy z zabawkami, oglądanie kreskówek, czy zbieranie figurek z bohaterami z bajek. Mogą również wykazywać infantylne preferencje żywieniowe, np. preferowanie słodyczy czy fast foodów, a także infantylne stylizacje ubioru.

  1. Infantylność w podejmowaniu decyzji:

Infantylność w podejmowaniu decyzji dotyczy sytuacji, w których dorośli mają trudności w podejmowaniu odpowiedzialnych i pragmatycznych wyborów. Mogą podejmować decyzje impulsywne, niezgodne z własnymi interesami czy potrzebami. Często unikają odpowiedzialności i konsekwencji swoich działań, dając pierwszeństwo chwilowym przyjemnościom lub unikając trudności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: